den 18 januari 2020
     

Kansli
Kansliansvarig:
Johan Olofsson

SFR
Stensmöllavägen 22
284 34 Perstorp
Mobil   +46 70 308 99 46

kansliet@sfr.nu


Logga in  |  Registrera
Endast medlemsföretag
SFR, Svenska Fogbranschens Riksförbund    

är fogbranschens egen organisation för entreprenörer, leverantörer och konsulter.

SFR arbetar för rätt konstruerade fogar i byggnader, säkra materialval och fackmannamässigt arbetsutförande.

Vi ägnar stor uppmärksamhet åt fogars och fogmaterials betydelse för miljön både under byggnadstiden och i den färdiga byggnaden.

SFR arbetar för att stärka kvalitetsmedvetandet hos alla byggbranschens aktörer - byggherrar, förvaltare, arkitekter, konstruktörer och entreprenörer. Det resulterar i bättre fungerande byggnader och lägre underhålls- och driftskostnader. Ett led i detta är en återkommande vidareutbildning av de anställda i medlemsföretagen och auktorisation av medlemsföretag som uppfyller fastställda krav.

En annan resurs i vårt kontinuerliga arbete för bättre fogkonstruktioner och för ett ökat kvalitetstänkande är SFR:s tekniska montageanvisningar. Dessa refereras till i Råd och anvisningar HusAMA 14, kapitel ZS. Du kan för närvarande välja mellan åtta dokument som täcker de viktigaste användningsområdena för fogmassor. Dokumenten hittar du här till vänster under rubriken Länkar och Dokument. Du kan själv hjälpa till med att förbättra och utveckla denna resurs.

 

 


Aktuellt    
Uppdaterade priser på fogpistoler och rakslipar

 Från 1 mars 2018 är det nya priser på fogpistoler och rakslipar. Prislista finns på medlemssidorna under dokumentarkiv/avtal 

 

Höstmöte 2018

 Boka redan nu 27-28 september för Höstmöte. Plats för höstmötet är Örebro.
Obs! datum är ändrad från den planerade då inga rum fanns att tillgå den tänkta tiden.

 

Auktorisationslistorna

 Listorna skall vara kansliet tillhanda senast 20180301 

 

Montageanvisning nr 4 är uppdaterad!

Kvalitétsgruppen har fortsatt sitt arbete och nu är även montageanvisning nr 4 uppdaterad.  

 

Montageanvisning nr 1 är uppdaterad!

Kvalitétsgruppen har som första del i sitt arbete uppdaterat montageanvisning nr 1.  

 

Ingen PCB-kurs planerad just nu!

 Om du är intresserad att gå kursen "Sanera PCB-haltiga fogar" kan du gå in i den orange spalten till vänster och klicka på PCB-sanering. F.n. finns ingen kurs inplanerad men mejla eller ring till kansliet och anmäl ditt intresse.


 

Nya medlemmar!

Medlemslistan är uppdaterad med nya medlemmar!
Det har tillkommit nya medlemmar i alla kategorierna. 

 

SFR BYTER MAILADRESS!!!!

Kansliet har nu bytt mailadress! Den nya adressen är kansliet@sfr.nu men den gamla telia-adressen fungerar också tills vidare. Ändra i din adressbok till den nya adressen...

 

(Fog)branschen går i bräschen...

I samband med införandet av AB 04 utökas entreprenörernas garantitid på utfört arbete från två till fem år. Samtidigt ligger materialtillverkarnas tvåårsgaranti kvar. Detta kan skapa många förvecklingar om garantier åberopas på ett objekt. För att problem inte skall uppstå, har de olika leverantörsmedlemmarna i Svenska Fogbranschens Riksförbund, SFR, beslutat att utsträcka garantitiden till fem år för material som levereras och appliceras av auktoriserade, SFR-anslutna fogföretag. Det blir en fördel för beställaren som  bara behöver en garantisedel för att få en kostnadsfri(!) femårig totalgaranti för både arbete och material då han anlitar en auktoriserad fogentreprenör. Se medlemslistan på SFR:s hemsida.

Frågor om SFR-garantin besvaras av SFR:s förbundssekreterare Johan Olofsson

 


 
Copyright (c) 2020 Svenska Fogbranschens Riksförbund   |  Om webbplatsen, Cookies m.m