den 17 november 2019
     

Kansli
Kansliansvarig:
Johan Olofsson

SFR
Stensmöllavägen 22
284 34 Perstorp
Mobil   +46 70 308 99 46

kansliet@sfr.nu


Logga in  |  Registrera
Endast medlemsföretag
Frågor och svar. Om sidan går tillbaka till topp får du scrolla ner för att se svaret.    
Q.  Varför har man rörelsefogar i byggnader?
Q.  Vilken fogmassa är bäst ur miljösynpunkt?
Q.  Finns det "miljövänliga" fogmassor?
Q.  Måste underlaget vara torrt när man ska foga?
Q.  Finns det brandklassat fogskum?
Q.  Vilken typ av fogmassa är bäst?
Q.  Hur länge kan man lagra en silikonpatron?
Q.  Är SFR-medlemsskap en garanti för ett korrekt utfört arbete?
Q.  Hur och var söker man tillstånd för att PCB-sanera sin fastighet?
Q.  Hur vet man när en fogmassa är för gammal för att applicera?
Q.  Klarar en brandkyddssilkon +1000 C?
Q.  Varför skall man välja en auktoriserad SFR-entreprenör?
Q.  Vem kan bli medlem i SFR?
Q.  Var finns det medlemsföretag i min närhet?
Q.  Hur skall en korrekt PCB-sanering utföras?
Q.  Vad skall ingå i priset vid en PCB-sanering?
Q.  Vem kan upprätta handlingar och förfrågningsunderlag för en PCB-sanering?
Q. 

Vem kan utföra en inventering för att avgöra om fastigheten innehåller PCB-haltig fogmassa?

Q.  Måste man använda primer vid fogning?
Q.  Måste man använda utsug på en maskinkniv vid sanering?
Q. 

Varför missfärgas ibland vit fog inomhus, ofta bara efter någon dag?

Q.  Finns det någon gräns för hur bred en fog får vara?
Q.  Vad ska man tänka på om man vill byta ut en silkonfog?
Q.  Hur länge håller en fasadfog?
Q.  Kan man måla över en fog i en fasad om man målar om fasaden?
Q.  Kan man foga på fasadfärg?
Q.  Vart skall man vända sig om man inte är nöjd med en SFR-ansluten entreprenörs arbete?

 
Copyright (c) 2019 Svenska Fogbranschens Riksförbund   |  Om webbplatsen, Cookies m.m