den 19 augusti 2019
     

Kansli
Kansliansvarig:
Johan Olofsson

SFR
Stensmöllavägen 22
284 34 Perstorp
Mobil   +46 70 308 99 46

kansliet@sfr.nu


Logga in  |  Registrera
Endast medlemsföretag
Vilka är medlemmar i SFR?    

SFR:s medlemmar arbetar med fogentreprenader eller är leverantörer av fogmaterial. Konsulter och enskilda personer som är specialiserade inom fogbranschen kan också bli medlemmar.

De flesta SFR-entreprenörer åtar sig även sanering av fogar som innehåller miljögiftet PCB. För att utföra PCB-sanering av fogar skall 100% av personalen ha genomgått SFR:s kurs "Sanera PCB-haltiga fogar". När 100% av företagets saneringspersonal har genomgått denna kurs kan företaget bli "Auktoriserat PCB-saneringsföretag". Det framgår av medlemsförteckningen vilka SFR-företag som är auktoriserade för PCB-sanering.


Styrelse    

SFR:s styrelse har följande sammansättning:

Abba Sjöbeck, ordförande
Mikael Zackrisson, v. ordförande
Kent Karlsson  ledamot
Thomas Svensson, ledamot
Thomas Björkberg, ledamot
Mikael Örn och Jasper Cole, suppleanter

Kansliansvarig och sekreterare: Johan Olofsson,


 
Copyright (c) 2019 Svenska Fogbranschens Riksförbund   |  Om webbplatsen, Cookies m.m